A+ A A-

 

 

 

Име, презиме и фамилия

 

 

 

 

Вх. № от дата

 

 

Декларация за несъвместимост

Декларация за имущество и интереси
по чл. 35, ал. 1, т. 2

Венцислав ХХХХХ Литов

986/10.05.2021 г.

да

да

Светлана ХХХХХ Томова

987/10.05.2021 г.

да

да

Димитър ХХХХХ Георгиев

988/10.05.2021 г.

да

да

Емил ХХХХХ Гавазов

989/10.05.2021 г.

да

да

Елка ХХХХХ Михова

994/11.05.2021 г.

да

да

Петър ХХХХХ Вукадинов

995/11.05.2021 г.

да

да

Николина ХХХХХ Цонкова

996/11.05.2021 г.

да

да

Димитър ХХХХХ Арнаудов

1005/11.05.2021 г.

да

да

Петя ХХХХХ Николова

1006/11.05.2021 г.

да

да

Станислава ХХХХХ Димитрова

1011/11.05.2021 г.

да

да

Станислав ХХХХХ Вучков

1013/11.05.2021 г.

да

да

Станислав ХХХХХ Дончев

1014/11.05.2021 г.

да

да

Андрей ХХХХХ Тошев

1015/11.05.2021 г.

да

да

Владимир ХХХХХ Цветанов

1016/11.05.2021 г.

да

да

Йорданка ХХХХХ Динева

1017/11.05.2021 г.

да

да

Елизабет ХХХХХ Божова

1018/11.05.2021 г.

да

да

Стоян ХХХХХ Вучков

1019/11.05.2021 г.

да

да

Лиляна ХХХХХ Сотирова

1020/11.05.2021 г.

да

да

Северина ХХХХХ Софрониева-Живкова

1021/11.05.2021 г.

да

да

Виолета ХХХХХ Николова

1023/12.05.2021 г.

да

да

Диана ХХХХХ Долкина

1024/12.05.2021 г.

да

да

Лора ХХХХХ Неделчева

1025/12.05.2021 г.

да

да

Съби ХХХХХ Коков

1029/12.05.2021 г.

да

да

Радостин ХХХХХ Болюбашин

1034/12.05.2021 г.

да

да

Емил ХХХХХ Йорданов

1043/12.05.2021 г.

да

да

Александър ХХХХХ Илков

1053/12.05.2021 г.

да

да

Виолетка ХХХХХ Стоянова

1054/12.05.2021 г.

да

да

Петър ХХХХХ Киндалов

1056/12.05.2021 г.

да

да

Венцислав ХХХХХ Кисьов

1057/12.05.2021 г.

да

да

Генади ХХХХХ Вълев

1058/12.05.2021 г.

да

да

Антоанета ХХХХХ Георгиева

1059/13.05.2021 г.

да

да

Мирослав ХХХХХ Михайлов

1067/13.05.2021 г.

да

да

Радка ХХХХХ Георгиева

1070/13.05.2021 г.

да

да

Севдалина ХХХХХ Йорданова

1073/13.05.2021 г.

да

да

Антоанета ХХХХХ Владимирова

1074/13.05.2021 г.

да

да

Рени ХХХХХ Цокова

1075/13.05.2021 г.

да

да

Стефка ХХХХХ Илиева

1076/13.05.2021 г.

да

да

Диляна ХХХХХ Тодорова

1085/13.05.2021 г.

да

да

Живко ХХХХХ Станков

1086/13.05.2021 г.

да

да

Цветанка ХХХХХ Божова

1087/13.05.2021 г.

да

да

Анатоли ХХХХХ Палев

1099/13.05.2021 г.

да

да

Борислав ХХХХХ Борисов

1100/13.05.2021 г.

да

да

Радослав ХХХХХ Митрев

1101/13.05.2021 г.

да

да

Димитър ХХХХХ Танчев

1102/13.05.2021 г.

да

да

Владимир ХХХХХ Димитров

1133/14.05.2021 г.

да

да

Николай ХХХХХ Георгиев

1134/14.05.2021 г.

да

да

Красимир ХХХХХ Костадинов

1135/14.05.2021 г.

да

да

Марио ХХХХХ Георгиев

1148/14.05.2021 г.

да

да

Веска ХХХХХ Вутова

1156/14.05.2021 г.

да

да

Параскева ХХХХХ Кирилова

1159/14.05.2021 г.

да

да

Лъчезар ХХХХХ Кръстев

1160/14.05.2021 г.

да

да

Ради ХХХХХ Радев

1169/14.05.2021 г.

да

да

Марин ХХХХХ Станков

1170/14.05.2021 г.

да

да

Красимир ХХХХХ Николов

1171/14.05.2021 г.

да

да

Васил ХХХХХ Янев

1175/14.05.2021 г.

да

да

Ренета ХХХХХ Карагаева

1232/14.05.2021 г.

да

да

Пенко ХХХХХ Пенков

1233/14.05.2021 г.

да

да

Снежина ХХХХХ Темелкова

1236/14.05.2021 г.

да

да

Красимира ХХХХХ Виткова

1237/14.05.2021 г.

да

да

Ивайло ХХХХХ Терзиев

1251/14.05.2021 г.

да

да

Десислав ХХХХХ Михайлов

1254/14.05.2021 г.

да

да

Елена ХХХХХ Гинчева

1274/14.05.2021 г.

да

да

Марияна ХХХХХ Петкова

1275/14.05.2021 г.

да

да

Йордан ХХХХХ Витанов

1276/14.05.2021 г.

да

да

Милен ХХХХХ Кирилов

1277/14.05.2021 г.

да

да

Биляна ХХХХХ Павлова

1280/14.05.2021 г.

да

да

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.