A+ A A-

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На 13.07.2020 г. –понеделник, от 09:30 часа в Националната гвардейска част, гр. София - 1113, бул. „Асен Йорданов” №2, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка– публично състезание, с предмет:„1013/ Текущ ремонт на щаба на Националната гвардейска част- сграда № 19".

На основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, на отварянето могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

 

 

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.