A+ A A-

Съобщение за отваряне на ценови оферти

СЪОБЩЕНИЕ

За насрочване на дата за отваряне на ценовите предложения на участника  по Обособена позиция № 1: Доставка на 2 броя нови еднакви леки автомобили тип „комби“ и Обособена позиция № 2: Доставка на 1 брой нов пътнически микробус 16+1 места

Уважаеми дами и господа,


          На основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, комисията за извършване на подбор, разглеждане , оценка и класиране на офертите НАСРОЧВА ДАТА за отваряне на ценовите предложения на участника „Еспас Ауто” ООД в процедура за възлагане на обществена поръчка-публично състезание с предмет: :„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националнатагвардейска част”по Обособена позиция № 1: Доставка на 2 броя нови еднакви леки автомобили тип „комби“ и Обособена позиция № 2: Доставка на 1 брой нов пътнически микробус 16+1 местана 08.08.2017 г. от 09.30 часа в Националната гвардейска част, гр.София-1113, бул. „Асен Йорданов” №2-заседателна зала.

 

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.