Видео

Национална гвардия | Видео

Последно видео

Церемония-спектакъл "ИСКРИ" 

ПРЕГЛЕД

Всички видео материали

A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2018-0001

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” е регистрирана в ССИ  с №20180905-00981-0039 на 05.09.2018 г.

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

867180

Решение

12.09.2018 г.

12.09.2018 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“  и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните номенклатури вещево имущество:

1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски-до 2бр. ;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки-до 30бр.;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бял офицерски-до 3 бр.;4.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и етишкет бял сержантски и войнишки-до 26бр.;5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 2бр.;6.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки-до 30бр.;7.Калпак гвардейски сив зимен, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 2бр.;8.Калпак гвардейски сив зимен, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки до 30бр.;9.Безкозирка бяла-до 50бр.;10.Фуражка ОВ-до 50бр.;11.Костюм ОВ-до 100бр.;12.Фуражка ВВС-до 50бр.;13.Костюм ВВС-до 50бр.;14.Шинел гвардейски офицерски-до 4бр.;15.Шинел гвардейски сержантски/войнишки-до 24бр.;16.Шинел ВВС офицерски-до 2бр.;17.Шинел ВВС сержантски/войнишки-до 26бр.;18.Шинел ВМС офицерски-до 2бр.;19.Шинел ВМС сержантски/войнишки-до 22бр.;20.Акселбант ОВ офицерски-до 15бр.;21.Акселбант ОВ сержантски/войнишки-до 185бр.;22.Акселбант ВВС офицерски-до 5бр.;23.Акселбант ВВС сержантски/войнишки-до 95бр.;24.Акселбант ВМС офицерски-до 5бр.;25.Акселбант ВМС сержантски/войнишки-до 95бр..

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

 

Покана– 12.09.2018г.

Приложения - 12.09.2018 г.

Протокол

Протокол

Доклад

Решение

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

26.09.2018 г.16:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

27.09.2018 г. 09:30ч.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.