A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2016-0002 

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

748134

Решение

09.09.2016 г.

13.09.2016 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 „В“  и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло: 1.Мундир гварде йски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бял офицерски;4.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и етишкет бял сержантски и войнишки;5.Брич офицерски;6.Брич сержантски / войнишки;7.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;8.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;9.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;10.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;11.Фуражка - габардин 50/2 ОВ;12.Фуражка - габардин 50/2 ВВС

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Документация– 13.09.2016г.

Протокол

Решение

Договор

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

21.09.2016 г.11:00ч.

Разглеждане на оферти:

26.09.2016 г. 09:30ч.

 

Последно обновена на Вторник, 11 Юли 2017 10:27

Прочетена: 916 пъти

1013/ Авариен ремонт на покрив на административна сграда на ПАВС - сграда № 6

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„1013/ Авариен ремонт на покрив на административна сграда на ПАВС - сграда № 6”

Преписка:

00981-2016-0001

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

727725

Решение

12.04.2016 г.

12.04.2016 г.

 

2

727732

Обявление

12.04.2016 г.

12.04.2016 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 с прилагане на опростени правила съгласно чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.

Описание:

Предметът на настоящата процедура е извършване на  ремонт само на покрива на сграда № 6, като се изпълнят част от предвидените в проекта по части "Архитектурна", "ВиК" и "Електрическа" строително - монтажни работи /авариен ремонт на покрив и подмяна на водосточни тръби/, посочени в "Количествена сметка" - Приложение № 13 от документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„1013/ Авариен ремонт на покрив на административна сграда на ПАВС - сграда № 6” .

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Документация – 13.04.2016г.

Приложения - 13.04.2016 г.

Проект - 13.04.2016 г.

Протокол - 01.06.2016 г.

Протокол - 09.06.2016 г.

Протокол - 15.06.2016 г.

Решение - 16.06.2016 г.

Договор

Иинформация за изпълнението на договор за обществена поръчка за ремонт на административна сграда на ПАВС - сграда 6.

Плащания по договор 

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

27-05-2016 г.13:30ч.

Разглеждане на оферти:

30-05-2016 г. 09:30ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

На 15.06.2016 г. –сряда, от 09.30 часа в Националната гвардейска част, гр.София-1113, бул. „Асен Йорданов” №2, ще бъдат отворени пликове №3 - ценови предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 от Закона за обществени поръчки(отм.) с предмет : „1013/ Авариен ремонт на покрив на административна сграда на ПАВС - сграда № 6”

 

Последно обновена на Вторник, 11 Юли 2017 10:27

Прочетена: 1337 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.