A+ A A-

„1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда №19”

 


Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда №19

Преписка:

00981-2020-0001 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

980146

Обявление за поръчка

02.06.2020 г.

02.06.2020 г

 

2

980157

Решение за откриване

02.06.2020 г.

02.06.2020 г

 

3

981406

Решение за изменение

09.06.2020 г.

09.06.2020 г.

Процедура:

В процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 (публично състезание) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ”, обхващат следните етапи:

Етап № 1: включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка‘.

Етап № 2: включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК“.

Документи:

/изтегли/

                        Дата  на публикуване

Документация - 02.06.2020г.

Приложения- 02.06.2020г.

Инвестиционен проект- 02.06.2020г.

Протокол - 25.06.2020г.

Протокол - 03.07.2020г.

Протокол - 07.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти- 07.07.2020г.

Протокол- 14.07.2020г.

Решение- 15.07.2020г.

Договор- 11.08.2020г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

23-06-2020г до 16.00 ч.

Разглеждане на оферти:

24-06-2020г от 9.30 ч.

 

 

Последно обновена на Вторник, 11 Август 2020 14:07

Прочетена: 705 пъти

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

Преписка:

00981-2019-0002 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

938881

Решение

15.10.2019 г.

15.10.2019 г.

Процедура:

Процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ и чл.18, ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки.

Описание:

Прякото договаряне включва ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло:

1.             Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски         бр.          до 3        НГЧ

2.             Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки      бр.          до 33      НГЧ

3.             Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски            бр.          до 3        НГЧ

4.             Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки     бр.          до 33      НГЧ

5.             Фуражка ОВ          бр.          до 32      НГЧ

6.             Костюм ОВ            бр.          до 32      НГЧ

Документи:

/изтегли/

                        Дата  на публикуване

Покана-15.10.2019г.

Приложение 1 -15.10.2019г.

Приложения-15.10.2019г.

Протокол 1

Протокол 2

Доклад.

Решение

Договор

Обявление за изменение

Допълнително споразумение

 

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

29-10-2019г. до 16.00 ч.

Разглеждане на оферта:

30-10-2019г. от 9.30 ч. Договарянето ще се проведе на същата дата и място от 14.00 ч.

 

Последно обновена на Сряда, 20 Май 2020 09:28

Прочетена: 751 пъти

„Доставка на пътнически микробус 16+1” за нуждите на Националната гвардейска част

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Доставка на пътнически микробус 16+1” за нуждите на Националната гвардейска част

 

 

Преписка:

00981-2019-0001

 

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

936548

936579

Решение

Обявление

02.10.2019 г.

02.10.2019 г.

02.10.2019 г.

02.10.2019 г.

Процедура:

Публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП

Описание:

Доставка на 1/един/ брой пътнически микробус 16+1 за нуждите на Националната гвардейска част. Доставената автомобилна техника да е фабрично нова, неупотребявана и да е произведена не по-рано от  01.01.2019,като следва да отговаря на изискванията, посочени в утвърдена от Възложителя Техническата спецификация с рег.№ СИ-16-Т- 145/30.09.2019г., приложение към документацията и неразделна част от нея. Реализирането на доставката е свързано с необходимостта от обезпечаване на автопарка на Националната гвардейска част с необходимата автомобилна техника.

 

 Публикувани на: 02.10.2019 г.

Документи:

/изтегли/

Обявление

Документация за процедурата

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Решение

Протокол

Протокол №2

Доклад

Решение

Договор

Обявление за изменение

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 2

Обявление за приключване на договор

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

24.10.2019 г.14:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

25.10.2019 г. 09:30ч.

 

Последно обновена на Петък, 03 Юли 2020 16:40

Прочетена: 850 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.