A+ A A-

 

Покана от НГЧ за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Инвеститорски контрол и строителен надзор на обект "Преустройство на стар хранителен блок в универсален учебен корпус"

 

  Приложение № 1- Протокол за оглед на обекта

  Приложение № 2 - Техническо предложение

  Приложение № 3 - Декларация по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022576

  Приложение № 4 - Списък услуги

  Приложение № 5 - Обработка лични данни

  Приложение № 6 - Ценово предложение

  Приложение № 7 - Проект на договор

 

Краен срок за кандидатстване: до 16 часа на 14.06.2024 г

 


 

Покана за участие в търг с явно/тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

 

 

Краен срок за предложения: до 17.04.2024 г.

 


 

Покана за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Ценово предложение за пълнене на тонер касети

 

Краен срок за кандидатстване: до 16 часа на 09.02.2024 г.

 


 

Покана от НГЧ за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: "Инвеститорски контрол и строителен надзор на обект Ремонт сграда №24-щаб на първи гвардейски батальон"

 

  Приложение № 1 - Протокол за оглед на обекта

  Приложение № 2 -  Ценово предложение

 

Краен срок за кандидатстване: до 16 часа на 15.11.2023 г.

 


 

Покана от НГЧ за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки за доставка на гардероби

 

Краен срок за кандидатстване: до 16 часа на 01.11.2023 г.

 


Покана от НГЧ за ценово предложение за застраховка на МПС

 

Краен срок за кандидатстване: до 16 часа на 06.11.2023 г.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.