A+ A A-

 

Покана от НГЧ за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки за доставка на канцеларски материали

 

  Покана за участие в процедура в Word формат

 


 

Покана от НГЧ за избор на доставчик на бели вълнени ръкавици

 

 


 

Покана от НГЧ за извършване на услуга с предмет "Провеждане на празнични илюминации и/или използване на пиротехнически ефекти по време на церемония-спектакъл "Искри" и други мероприятия с участието на НГЧ"

 

  Приложение № 1 - Указания за подаване на оферта

  Приложение № 2 - Техническо предложение

  Приложение № 3 - Ценово предложение

  Приложение № 4 - Проект на договор

  Приложение № 5 - Декларация за лични данни

 


 

Покана от НГЧ за процедура по избор на доставчик на компютърни конфигурации

 

 


Покана от НГЧ за избор на изпълнител по реда и при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на проект "Преустройство на стар хранителен блок в универсален учебен корпус"

 

  Приложение № 1 - Ценово предложение

 


 

Покана от НГЧ за избор на изпълнител по реда и при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на гардероби, бюра, легла, нощни шкафчета и матраци"

 


 

Покана от НГЧ за избор на изпълнител по реда и при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Доставка на гвардейски ботуши с шпори и украса"

 

  Приложение № 1

  Приложение № 2

  Приложение № 3

 


 

Покана от НГЧ за извършване на услуга с предмет "Пране и химическо чистене на вещево имущество"

 

  Приложение № 1 - Указание за подаване на оферта

  Приложение № 2 - Ценово предложение

  Приложение № 3 - Проект на договор

  Приложение № 4 - Приемо-предавателен протокол

 


 

Покана от НГЧ за избор на изпълнител по реда и при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Инвеститорски контрол и строителен надзор на обект "Подмяна на огради в източната част на НГЧ"

 

  Приложение № 1- Протокол за оглед на обекта

  Приложение № 2 - Ценово предложение

 


 

ЗАПИТВАНЕ за участие в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от "Закона за обществените поръчки", за пълнене на тонер касети

 

 

 


 

Покана от НГЧ за избор на изпълнител по реда и при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: Изготвяне на комплексен доклад за съответствие на проект "1013/Ремонт на щаб на първи гвардейски батальон - сграда No 24"

 

  Приложение № 1 - Ценово предложение

 

 


 

Покана от НГЧ за избор на изпълнител по поддръжка на сайта на Национална гвардейска част - guards-bg.com

 

 


Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.