A+ A A-

Националната гвардейска част – София, на основание чл.16, ал.2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и заповед № РД- 260/04.06.2021 г. на командира на Националната гвардейска част, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Националната гвардейска част, представляващи административни сгради, с наемна площ в зависимост от размера на автоматите за продажба на кафе и топли напитки и автоматите за продажба на студени безалкохолни напитки и пакетирани закуски - сграда №4 - общежитие (1ГБ), сграда №5 – административна сграда (ГПДО), сграда №19 – многофункционална административна сграда (щаб на НГЧ), сграда № 23 - административно-битова сграда, бл. „В“ (2ГсмБ), находящи се в гр. София, бул. „Асен Йорданов”, № 2, ВР 1013, м. Къро, за инсталиране на 4 (четири)броя автомати за продажба на кафе и топли напитки и 4 (четири) броя автомати за продажба на студени безалкохолни напитки и пакетирани закуски.

Приложения на заповед № РД - 260/04.06.2021 г.:

1. Схеми - изтегли

2. Тръжна документация - изтегли

3. Приложения за попълване към тръжната документация - изтегли

4. Заповед за обявяване на резултати - изтегли

5. Заповед - изтегли

Последно обновена на Сряда, 28 Юли 2021 13:11

Прочетена: 15 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.