A+ A A-

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, с намиращите се в тях трансформатор ТМ 400/10 и съоръжения за висока и ниска електрическа част, представляващ сграда № 18 – трафопост № 1във ВР 1013, м. Къро, предоставен за управление на

Националната гвардейска част.

 

Тръжна документация - изтегли

Приложения към препис – извлечение на заповед № РД - 459/06.12.2016 г.:

Приложениe № 1- изтегли

Приложениe № 2 - изтегли

Протокол за прекратяване на търг - изтегли

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем трафопост №1 - изтегли


 

Последно обновена на Вторник, 21 Март 2017 13:07

Прочетена: 315 пъти

Националната гвардейска част на основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост  и заповед № РД-286/20.07.2016 г. на командира на НГЧ, обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Обява- изтегли

Документация - изтегли

Протокол - изтегли

Заповед на Командира на НГЧ за продажба на движими вещи-отпадъци и приложения - изтегли

Последно обновена на Четвъртък, 11 Август 2016 13:22

Прочетена: 548 пъти

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Националната гвардейска част, представляващи административни сгради, с наемна площ в зависимост от размера на автоматите за продажба на кафе и топли напитки и автоматите за продажба на студени безалкохолни напитки и пакетирани закуски, представляващи сгради № 4 - общежитие /1гвардейски батальон/, сграда № 5 – административна сграда /ГПДО/, сграда № 19 – многофункционална административна сграда – щаб на НГЧ, сграда № 23 – административно-битова сграда,бл.В /2ГсмБ/ във ВР 1013, м. Къро, военно формирование 54 800.

 

Тръжна документация - изтегли

Приложения към препис – извлечение на заповед № РД - 243/15.06.2016 г.:

Приложениe № 1- изтегли

Приложениe № 2 - изтегли

Заповед за обявяване на резултати от проведен търг, относно инсталиране на вендинг автомати на територията на НГЧ - изтегли


 

Последно обновена на Вторник, 02 Август 2016 13:00

Прочетена: 520 пъти

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

Документация - изтегли


 

Последно обновена на Четвъртък, 16 Юни 2016 15:15

Прочетена: 435 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.