Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за участие Срок за извършване на оглед на имота Дата и място за провеждане на търга Състояние на процедурата Обяви в пресата Лице за контакт Документация

„ Отдаване под наем на част от имот – публична държавна собственост, представляващ хранителен блок, сграда № 3 във ВР 1013, м. Къро ”

Избор на наемател чрез провеждане на търг с тайно наддаване на основание чл. 16, ал.2 и чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

до 16,00 часа на 09.06.2014 г.

от 09:00 ч. до 11:30 ч. всеки работен ден до 03.06.2014 г.

от 09:30 часа на 10.06.2014г. в Националната гвардейска част

Издадена заповед на командира на Националната гвардейска част № РД-236/17.06.2014 г. за обявяване на резултатите от проведения търг.

вестник „Труд”, „Софийски вестник”

подполковник Васил Тенчев – 02/9228903, 0889314405; Севдалина Николаева - 02/9228936, 0889314455 - юрисконсулт.

 

изтегли тръжна документация с приложения

 

Виж заповед № РД-236/17.06.2014 г.